Fordons Vård © 2008 


Behov av AdBlue?

Augustsson Fordonsvård levererar AdBlue som är tillverkad

i enlighet med DIN 70070-specifikationen

 

 

 
AdBlue är ett miljövänligt reduktionsmedel – i grunden en urealösning med mycket hög renhetsgrad – som minskar främst kväveoxiden (NOX) i avgaserna från tunga fordon. Förutom att reducera kväveoxid, tar katalysatortekniken även bort en stor halt av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som den minskar dieselkonsumtionen – en vinning både för ekomoni och miljö!

EU:s två senaste avgasnormer –EURO 4 samt EURO 5 kräver att alla nya bilar med katalysatorer använder AdBlue.

 

Egenskaper:

AdBlue är trots sitt namn en klar vätska.

Konsumtionen i en lastbil bör ligga på ca. 4% av dieselförbrukningen för att klara Euro-4 kraven.

AdBlue är inte farligtgodsklassat enligt ADR/RID, vilket bidrar till enkla transportlösningar.

AdBlue har en stelningspunkt (fryspunkt) mellan -10 till -15 grader C, men tinar åter upp utan komplikationer igen.

Augustsson Fordonsvård säljer och distribuerar Adblue med bas och hämtlager i Östra Ljungby samt i Malmö (Frihamnsallé).

 

 

 

 

 

 

Nytt hämtlager i Malmö »
Nu kan Ni hämta AdBlue i Malmö, Frihamnsallé, ring för att boka din beställning.

Nu öppnar vi hemsida »
Vi hälsar alla kunder välkomna till vår nya hemsida.